När preskriberas skulder

2009-01-06 i Preskription
FRÅGA
när blir man skuldfri hos fogden om jag inte betalar något?
SVAR

Hej!Du undrar alltså när skulder preskriberas.Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald med hjälp av Kronofogdemyndigheten. En skuld preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt skulden eller borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott.Preskriptionstid:För enskilda fordringar, t.ex. fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, t.ex. banklån, är preskriptionstiden tio år.

För konsumentfordringar, t.ex. hyresskuld för bostad, telefonräkning och postorderskuld, är preskriptionstiden tre år.För vissa andra fordringar, t.ex. underhållsbidrag och skatter, gäller särskilda regler om preskription. De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år.Preskriptionsavbrott:Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom attDu betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du erkänner skulden.Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den som har rätt till betalning.Borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos kronofogdemyndigheten.När ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa. Detta innebär att den som ska ha betalt, förlänger den tid han har på sig att begära betalning.Anser du att borgenären har ansökt om verkställighet för en preskriberad skuld måste du invända detta skriftligen till Kronofogdemyndigheten för att invändningen ska prövas.

Jimmy Schiöld
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (315)
2017-06-20 Preskriptionstid konsument
2017-06-03 Preskriptionsavbrott av skatteskuld
2017-06-01 Krav från inkasso på 19 år gammal skuld
2017-05-30 Preskription av rätten att begära skadestånd

Alla besvarade frågor (41106)