Uppsägningstid provanställning?

2009-01-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har arbetat som massör hos en egenföretagare som är knuten till handels avtal och är fortfarande provanställd. Nu sa jag upp mig i går och då hävdar min artbetsgivare att jag har en månads uppsägning som jag måste arbeta. Har kollat lite själv och fått olika bud på allt mellan två veckor till ingen uppsägningstid alls. vad gäller! Kan hon tvinga mig!
SVAR
Hej!

Vid provanställning gäller normalt, enligt 6 § lagen om anställningsskydd, att anställningen kan avbrytas av båda parter utan uppsägningstid, se här. Det innebär alltså att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att arbeta en månad extra.

Du nämner dock i din fråga att din arbetsgivare är knuten till Handels avtal. I kollektivavtal kan det finnas regleringar som avviker från vad som gäller enligt lag. Det är alltså möjligt att det finns en reglering om uppsägningstid i kollektivavtalet som frångår vad som annars gäller enligt lag, det kan därför vara lämpligt att du kollar upp vad som gäller enligt avtalet.

Med vänlig hälsning

Erik Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1165)
2017-02-24 Ändring av arbetsuppgifter
2017-02-19 Rätten att ha kvar sin anställning vid övergång av verksamhet till ny arbetsgivare
2017-02-18 Arbetsgivarens omplaceringsrätt
2017-02-16 Regler vid återanställning

Alla besvarade frågor (37626)