Försäljning av fastighet via fullmakt

2008-11-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag och mina 2 systrar äger 1/6 var av ett skogsområde i Sverige (arv från våra föräldrar). Vi skal alla sälja våra andelar till et familjemedlem (kusinbarn). Min ena syster bor i Thailand och vill att jag ska sköta försäljningen för henne. Hur måste en fullmakt från henne se ut?
SVAR
Hej!

När det gäller försäljning av en andel av en fastighet krävs det, enligt 27 § 2 stycket avtalslagen, att fullmakten är skriftlig, se här.

Vad gäller fullmaktens innehåll bör ni tänka på att få med vilken fastighet den avser (fastighetsbeteckning eller dylikt), ditt och din systers namn samt att det klart framgår att du får fullmakt av henne att sälja den angiva andelen av fastigheten för hennes räkning. Det går även att särskilt specificera till vem och till vilket pris försäljningen ska ske. På detta sätt blir fullmakten i så fall snävare och din behörighet mindre.

Det finns inte någon särskild mall som måste följas vid författandet av fullmakten, men den måste som sagt vara skriftlig och undertecknad av din syster.

Med vänlig hälsning

Erik Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2017-03-24 Överklaga kontrollavgift när parkeringsbiljetten inte varit synlig
2017-03-20 Kan min sambo kräva att jag betalar hyra till henne retroaktivt?
2017-03-20 Tillämpning av 11 § Avtalslagen
2017-03-18 Hur skriver man en fullmakt avseende fastighetsförsäljning?

Alla besvarade frågor (38409)