Skälig levnadsnivå (existensminimum)

2006-03-28 i EKONOMI
FRÅGA
Hur mycket är existensminimum? Min pension är ca 6600kr netto. Har en pensionsförsäkring på 8000 kr som jag ej kan ta ut, 100 Teliaaktier samt ca 3000 kr i bankkonton, bostadsbidrag 560kr och en hyra på 2721 kr
SVAR
Förr hade begreppet existensminimum dels en socialrättslig betydelse vid beräkning av socialbidrag, dels en skatterättslig betydelse vid avdrag för nedsatt skatteförmåga. Idag tillämpas inte längre begreppet när socialbidraget skall beräknas. Istället talar man om en skälig levnadsnivå.
Rätten till ekonomiskt bistånd framgår av socialtjänstlagen, och biståndet skall garantera en skälig levnadsnivå samt utformas så att den sökande i framtiden klarar sig på egen hand.
Ansökan om ekonomiskt bistånd skall göras till socialtjänsten som gör en individuell prövning.
Då tanken med ekonomiskt bistånd är att det skall fungera som ett sista skyddsnät, betyder det att den sökande själv skall försöka bidra till sin försörjning innan denne har rätt till bistånd. I första hand skall generella förmåner och ersättningar sökas, såsom exempelvis bostadsbidrag.
En sökande är i princip ej berättigad ekonomiskt bistånd om denne har tillgångar på banken eller liknande.
Ytterligare information finns att tillgå på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se

Mvh

Lisa Hallergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (192)
2017-08-16 Solidariskt betalningsansvar för lån
2017-08-14 En rådfråga om hushåll
2017-08-13 Rimlig summa att ge till tidigare tilltänkt ägare vid lägenhetsförsäljning?
2017-08-13 Boendekostnad

Alla besvarade frågor (42709)