Vem är dödsbodelägare?

2006-02-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Har svårt att hitta svar på detta i lagstiftningen: är ett barn dödsbodelägare när efterlevande make/maka finns, dvs är efterarvinge dödsbodelägare? 18 kap 1 § tyder på det, men läser man Lycksele tingsrätts hemsidarörande boutredningar står det att efterarvinge inte är dödsbodelägare. Min fråga rör dock inte boutredning specifikt, utan mer behörighetsmässigt i största allmänhet.
SVAR
Nej, barn är inte dödsbodelägare när det finns en efterlevande make/maka. Lever maken/makan ärver denne allt enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637, efter den avlidne om inga särkullbarn finns

Efter att den efterlevande maken/makan dör ärver barnen sin del av arvet efter den först avlidne föräldern. Dessutom ärver de den efterlevande maken/makan. De blir således dödsbodelägare då.

Michael Witting
Lawline i samarbete med Familjens jurist.
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2644)
2015-11-29 Fördel att båda makarna har lagfart på huset?
2015-11-27 Umgängesrätt för far- och morföräldrar
2015-11-25 Kan en enskilds skuld övergå på dennes make?
2015-11-24 En umgängesförälders "rätt"

Alla besvarade frågor (28612)