Äganderättsförbehåll och återtaganderättsförbehåll.

2007-07-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
skillnaden mellan återtaganderättsförbehåll och äganderättsförbehåll
SVAR
Hej,
skillnaden är endast av teoretiskt intresse. Äganderättsförbehåll innebär att om A säljer en vara till B med äganderättsförbehåll övergår inte äganderätten till varan till B förrän den är helt betald/avtalet är uppfyllt. Vid ett återtaganderättsförbehåll övergår äganderätten till B men A kan återta varan om B inte betalar/uppfyller avtalet.
I svensk rätt blir det ingen skillnad eftersom de får samma rättsverkningar vid tex en konkurs.

Vänlig hälsning
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (222)
2015-09-27 Frågor att beakta vid bolagsbildning samt avtal mellan bolag avseende inköp av varor
2015-09-26 Juridisk hjälp vid tvist mellan företag.
2015-08-31 Näringsförbud och indragen F-skattsedel
2015-08-20 Prisinformation gentemot konsument

Alla besvarade frågor (27670)