Äganderättsförbehåll och återtaganderättsförbehåll.

2007-07-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
skillnaden mellan återtaganderättsförbehåll och äganderättsförbehåll
SVAR
Hej,
skillnaden är endast av teoretiskt intresse. Äganderättsförbehåll innebär att om A säljer en vara till B med äganderättsförbehåll övergår inte äganderätten till varan till B förrän den är helt betald/avtalet är uppfyllt. Vid ett återtaganderättsförbehåll övergår äganderätten till B men A kan återta varan om B inte betalar/uppfyller avtalet.
I svensk rätt blir det ingen skillnad eftersom de får samma rättsverkningar vid tex en konkurs.

Vänlig hälsning
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera