Äganderättsförbehåll och återtaganderättsförbehåll.

2007-07-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
skillnaden mellan återtaganderättsförbehåll och äganderättsförbehåll
SVAR
Hej,
skillnaden är endast av teoretiskt intresse. Äganderättsförbehåll innebär att om A säljer en vara till B med äganderättsförbehåll övergår inte äganderätten till varan till B förrän den är helt betald/avtalet är uppfyllt. Vid ett återtaganderättsförbehåll övergår äganderätten till B men A kan återta varan om B inte betalar/uppfyller avtalet.
I svensk rätt blir det ingen skillnad eftersom de får samma rättsverkningar vid tex en konkurs.

Vänlig hälsning
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (230)
2017-03-08 Serveringstillstånd, åldersgräns och marknadsföra lättdryck (under 2,25 %)?
2017-03-06 Servering av alkohol till enstaka tillfällen och slutna sällskap
2017-01-31 Är det lagligt att hjälpa människor med att söka jobb på ett affärsmässigt plan?
2016-09-06 Upphovsrätt på låttexter

Alla besvarade frågor (39292)