Ledigt, med betalt, då svärmor avlidit?

2007-07-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Kan man få ledigt, med betalt, om man är hemma från arbetet samma dag som svärmor har avlidit?
SVAR
Hej,

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, se http://lagen.nu/1998:209, reglerar precis som ordalydelsen anger en rätt till ledighet vid trängande familjeskäl. Den ger arbetstagaren en obegränsad rätt till ledighet vid en akut situation där familjemedlems närvaro är absolut nödvändig. Rätten till ledighet infaller när akut och oförutsedd sjukdom eller olycka inträffar i familjen. Något krav på lägsta anställningstid finns inte. Rätten till ledighet upphör då grunden för ledighet inte föreligger längre, alltså när närvaron inte längre är absolut nödvändig. Förarbetena till lagen tar inte upp dödsfall men det bör tillåtas ledighet för närvaro vid svärmors dödsbädd. Om inte annat skulle arbetsgivaren knappast motsätta sig detta.

Din fråga gäller dock betald ledighet. Detta är ingen rättighet som finns reglerad i lag. Däremot finns det kollektivavtal som reglerar detta. Omfattas du av ett sådant har du rätt att vara ledig, med betalt, vid till exempel dödsfall och begravning av nära anhörig. Svärmor är en sådan nära anhörig som kollektivavtalen avser. Arbetar du inom den landstingskommunala respektive kommunala sektorn är det troligt att du har rätt till betald ledighet den dag din svärmor gått bort. Hör med din arbetsgivare om du omfattas av ett kollektivavtal som ger rätt till betald ledighet vid nära anhörigs död.

Vänligen,
Emelie Thor
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1190)
2017-04-22 Bindande löneavtal
2017-04-20 Politiska åsikter omfattas inte av diskrimineringslagen
2017-04-17 Kan en arbetstagare avstå från sin rätt till veckovila genom avtal?
2017-04-09 Vad är lägsta lön i lag?

Alla besvarade frågor (39292)