Uppsägningstid under föräldraledighet

2007-07-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag är pappaledig tom 12/9. Nu ska jag säga upp mig (3 mån uppsägningstid enligt avtal). Börjar uppsägningstiden löpa trots att jag är föräldraledig? Om inte kan jag bryta pappaledigheten? jag vill börja min nya verksamhet så fort som möjligt och jag befarar att min nuvarande arbetsgivare kommer sätta käppar i hjulen. Mvh Johan
SVAR
Hej

Vid uppsägning gäller Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som du hittar här .

LAS reglerar specifikt det förhållande att en arbetsgivare, på grund av arbetsbrist, säger upp en anställd under föräldraledigheten. Enligt 11 § 2 stycket börjar i det fallet uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete.

Denna bestämmelse är relativt ny och genom dess införande har skyddet av föräldralediga arbetstagare förstärkts. Detta eftersom den som är föräldraledig och blir uppsagd tidigare inte haft rätt till uppsägningslön medan föräldraledigheten pågår, då det för detta uppställs ett krav på att arbetstagaren står till arbetstagarens förfogande. Eftersom uppsägningstiden numera först börjar löpa efter föräldraledigheten har det ekonomiska incitamentet som funnits för arbetsgivaren att i en arbetsbristsituation säga upp den föräldraledige arbetstagaren undanröjts.

Däremot förefaller regeln inte att gälla och uppsägningstiden börja löpa omedelbart om det är den föräldraledige arbetstagaren som själv säger upp sig.

Med vänlig hälsning

Helen Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2017-08-11 Ersättning för att använt privat dator i jobbet
2017-08-08 Hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet
2017-08-07 Fråga om utebliven lön
2017-08-01 Vad kan jag göra om min arbetsgivare ändrat min lön utan mitt samtycke?

Alla besvarade frågor (42709)