Kollektiv bestraffning

2007-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Var hittar jag text om kollektiv bestraffning?
SVAR
Hej!

Allmänt om kollektiv bestraffning kan sägas att det är förbjudet i Sverige. Den svenska strafflagstiftningen genomsyras av att det är en person som ska ställas till svars för sina handlingar. Kan inte den skyldige hittas så låter man hellre alla gå fria för att inte en oskyldig ska straffas. Det finns undantag när det finns bevis på att alla medverkat men det inte går att peka ut vem som utförde gärningen, kan de dömas som medgärningsmän.

Jag vet inte om det var kollektiv bestraffning för några speciella personer som du åsyftade men om det angår barn i skolan går det att läsa om det på barnombudsmannens hemsida, www.bo.se under "Bra att veta om". Där finns även hänvisningar till JO-anmälningar angående kollektiv betrafnning. JO har tagit upp en del andra fall. Det kan gå att hitta dem på www.jo.se under ämbetsberättelser.

I Grundskoleförordningen som du hittar http://lagen.nu/1994:1194, går det att läsa om disciplinära åtgärder för elever i 6 kap 9 §. Där står vad läraren kan göra med en elev som uppträder olämpligt.

Vänliga hälsningar
Anna Mann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1743)
2017-08-16 Utsatt för upprepade brottsliga gärningar - kontaktförbud?
2017-08-12 Straffbart att spotta snus på allmän plats?
2017-08-10 Varför åldern 21 för livstidsstraff?
2017-08-09 Tillhörigheter till person på anstalt

Alla besvarade frågor (42709)