Vårdnadstvist

2012-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejsan, Jag undrar vad det finns för regler och lagar inför en inskolning på förskola. Det gäller ett barn på drygt 1 år vars föräldrar (A& B) ligger i en vårdnadstvist och idag har barnet 10 dagar var på olika orter. Den ena föräldern (A) har skolat in barnet på förskolan utan information eller den andre förälderns godkännande. Föräldern (B) har uttryckligen på blanketten från kommunen där plats erbjudits tackat nej och avböjt platsen i väntan på att vårdnadstvisten ska bli klar. Har även pratat med förskolan och förklarat situationen. Trots detta nu fått information genom annan källa flera veckor senare att barnet går på förskolan.
SVAR
Hej! Tack för din fråga.
Det finns inga lagregler som reglerar vilken förälder som får skola in på förskola osv. Det som gäller är 6 kap Föräldrabalken, enligt 2 § gäller då att föräldrarna har ansvar över barnet och dess personliga förhållanden. Om ni just nu har delad vårdnad gäller alltså att den ena föräldern har rätt att placera barnet på förskola så länge det är för barnets bästa.
Cecilia Lindström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (426)
2017-12-12 Vad gör jag om den andra föräldern inte lämnar över vårt barn
2017-12-12 Avtal om barnets boende och byte av förskola/dagis
2017-12-12 Begränsning av umgänge med barn
2017-12-11 Tidigare vårdnadstvister, samt psykisk misshandel

Alla besvarade frågor (47559)