Avtal om bodelning

FRÅGA
Är lagen om bodelning vid äktenskapsskillnad dispositiv? Jag om min f.d. fru har skrivit ett avtal om fördelning av alla större tillgångar, båda har skrivit under detta avtal. Inte helt 50/50 fördelning, men båda har godkänt detta. Det står också att lösöret ska fördelas enligt separat lista. Då vi inte lyckats komma överens om lösöret så vägar hon fullfölja avtalet. Har tidigare funnits en av tingsrätten utsedd bodelningsförrättare som begärde sig entledigad p.g.a. att han inte kunde komma någon vart med min f.d. fru. Hon vägrade samarbeta. Är avtalet vi skrivit giltigt eller måste en bodelning göras helt med 50/50-fördelning?
SVAR
Hej!
*Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.*

När ett äktenskap upplöses säger äktenskapsbalken att bodelning skall förrättas mellan makarna (1). Detta är således en *tvingande bestämmelse*. Däremot behövs inte bodelning om Ni endast skulle ha enskild egendom. Av ditt svar verkar en sådan situation inte vara för handen varför bodelning enligt äktenskapsbalken måste företas.

Enligt svensk rätt är ett avtal om bodelning endast giltigt om det har formen av ett äktenskapsförord (2). Detta är ett avtal i sig men som har skickats in till Skatteverket och blivit registrerat(3). Om ni inte har registrerat ert avtal är det därmed inte ett äktenskapsförord och utgör inte rättslig grund för bodelningen.

Däremot skulle detta avtal, beroende på hur det är utformat, kunna tjäna som bevismedel för vem som äger lösöret. Tanken vid bodelning av lösöret är att du på din lott skall få lösöret som du har äganderätt till(4).

*Slutsats*
Om ert avtal således *inte* är ett äktenskapsförord skall er egendom fördelas lika. Du har rätt att (se punkt 4) få din egendom på din lott. Avtalet kan möjligen tjäna som bevismedel för vem som äger vad och således på vems lott visst lösöre skall läggas.


(1) se 9 kap. 1§ äktenskapsbalken
(2) se 7 kap. 1§ 1st äktenskapsbalken
(3) se 7 kap. 1§ 3st äktenskapsbalken
(4) se 11 kap. 7§ 1st 2p äktenskapsbalken

*Allt gott!*
Filip Henriksen
Filip Henriksen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (543)
2017-08-13 Har min fru rätt att ge bort egendom utan min vetskap?
2017-08-10 Äktenskapsförord och samäganderättsavtal inom äktenskap
2017-08-09 Vad händer med ena makens skulder då den dör?
2017-08-06 Hindersprövning

Alla besvarade frågor (42709)