Vittnesplikt

2012-09-04 i Vittna
FRÅGA
Hej! Jag har tidigare varit kallad som vittne vid en arbetsrättlig tvist i Spanien. Nu har arbetsdomstolens dom överklagats till högre instans och jag har blvit ombedd av en av partnernas ombud att intyga att rösterna på en inspelning av ett telefonsamtal tillhör vissa personer. Mitt intygande kan eventuellt (enligt min förståelse) leda till en straffrättslig process, eftersom en av personerna under ed i rättegången nekade till att det var hans/hennes röst på inspelningen. Ombudet vill att jag intygar min minnesbild via underskrift av ett dokument hos notarius publicus. Hur ska jag förfara? Har jag några skyldigheter att intyga min minnesbild eftersom jag var kallad som vittne i första rättegången?
SVAR
Hej Jan och tack för din fråga!
I Sverige råder en allmän vittnesplikt enligt 36 kap. 1 § RB. Detta betyder att alla, med vissa undantag, kan tvingas att vittna under straffansvar. Personen som vittnade under ed och som talade osanning kan därför drabbas av straffansvar vilket innebär att denne kan dömas för mened enligt 15 kap. 1 § BrB.
Principen om bästa bevismaterialet innebär att den säkraste bevisningen ska användas det vill säga att vittnet är närvarande i rätten för att kunna utge sin utsaga. Skriftliga vittnesutsagor får användas endast i undantagsfall och denna restriktiva syn har motiverats av principen om bästa bevismaterialet, bevisomedelbarhet och muntlighetsprincipen. Enligt 35 kap. 14 § RB får skriftliga berättelser som upprättas innan åberopas som bevis. Dock blir bevisvärdet lägre det vid skriftliga berättelser än vid muntliga.
Du kan läsa mer i rättegångsbalkens 36 kap. om vittne; (här)
Med vänlig hälsning,
Angelica Rigborn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (90)
2017-08-13 Väckande av åtal och vittnesplikt
2017-07-30 Kan polisen neka att god man närvarar under polisförhör?
2017-04-25 Ersättning till den som hörs under förundersökning
2017-04-21 Kan ett vittne anses som jävig under en domstolsprocess?

Alla besvarade frågor (42709)