Dröjsmål med betalning av lokalhyra

2012-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Vad gäller om man har sagt upp en lokalhyresgäst enligt jordabalken 12:44, att de har två veckor på sig att återvinna hyresrätten, och de inte betalar inom 2 veckorna. Får man då byta lås på lokalen och återta den dag 15?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I enlighet med 12:44 2 st. jorabalken får beslut om avhysning först fattas två vardagar efter att det har gått två veckor, dvs efter dag 16.

Med vänlig hälsning
Sebastian Wallin
Lawline i samarbete med Familjens jurist.
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (355)
2015-07-26 Innehavande av hyresrätt och ägarskap i bostadsrätt
2015-07-25 Får man säga upp en hyresrätt p.g.a. uteblivna hyror om dessa har deponerats hos länsstyrelsen?
2015-07-16 Uppsägning av hyresavtal - privatbostad
2015-07-10 Skadestånd vid förverkat andrahandskontrakt samt återbetalning av oskälig hyra

Alla besvarade frågor (26666)