UNDERHÅLLSBIDRAG

2012-05-22 i Barnrätt
FRÅGA
hej! vad ingår i underhållsbidraget? vem ska ha vad och hur mycket om barnen är 17,5 och 18 år? Måste 18 åringen lämna ifrån sig pengarna till den av föräldrarna som hon bor hos? vad gäller angående resor till och från skilda föräldrar om den ena valt att flytta 30 mil? Vem står för dem? om den som flyttat valjer att åka "hem" till barnen eftersom de har helg jobb att sköta och vill träffas ändå, har den som åker rätt att få hälften bet ändå av den andra föräldern? Tacksam för svar
SVAR
Hej,

Underhållsbidrag betalas ut av en förälder om denne inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med det. Underhållsskyldigheten föreligger dessutom ifall en förälder har gemensam vårdnad om barnet, men barnet endast varaktigt bor med den andra föräldern.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt arton år, men kan gälla tills barnet fyller 21 ifall barnet går i skolan under denna tid.

Hur stort underhållsbidraget är varierar. Storleken bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Även barnens egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner ligger till grund för bedömningen. Det är enligt denna bedömning hänsyn kommer tas till samtliga faktorer, och därefter bestäms bidraget genom dom eller avtal.

Vänliga hälsningar


Aina Rasol
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (507)
2017-08-17 Nekas umgänge av andra föräldern, hur göra?
2017-08-17 Milavtal för resekostnader vid umgänge av barn
2017-08-08 Barnets vilja vid val av boende
2017-08-07 Val av vårdnadshavare när ensamstående förälder dör

Alla besvarade frågor (42709)