Arvskifteshandling

2012-04-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur upprättas arvsskifteshandling praktiskt, då tillgångar skiftats vid många olika tillfällen? Kan man skriva ett sista-datum? Vi är tre stycken som delar lika, och alla är överens.
SVAR

Hej och tack för Din fråga!

En arvskifteshandling är en handling som upprättas och skrivs under av arvingar och universella testamentstagare vid ett arvskifte, 23 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm). Handlingen bekräftar hur arvet ska fördelas efter bodelningen (och bouppteckningen) efter den avlidne.

Handlingen ska vidare enligt samma bestämmelse undertecknas av samtliga arvingar/dösbodelägare och är en privat uppgörelse mellan arvingarna. Arvskifteshandlingen är ett vanligt avtal som skall vara skriftligt och undertecknas av dem som deltar i skiftet. Handlingen behöver ej bevittnas. Den behöver inte heller skickas in och registreras av någon myndighet.

En arvsskiftes handling är således en privat handling som är nödvändig för att tillgångar skall föras över till dödsbodelägarna och för att arvingarna skall kunna disponera över sin del av arvet. Handlingen innebär också att dödsboet upphör att existera som juridisk person och ingen behöver informeras därom. Då ni är överens så är mitt råd till Er att upprätta en sista arvskifteshandling där ni reglerar det slutgiltiga arvsskiftet och skriv där att avtalet ska gälla framför de tidigare skiftena. Jag vet inte riktigt om jag förstår vad du menar med ett sista datum så jag förbehåller mig svaret på den frågan. Men det datum då handlingen företas ska självklart stå med i handlingen och då blir den giltig från och med det datumet och fram tills ni väljer att skriva ett nytt avtal.

Mallar för arvskifte finns att köpa på internet, det finns ett flertal hemsidor som säljer olika mallar, exempelvis www.dokumall.se. Där kan du också se vad som står angående din vilja om ett sista-datum.

Vänliga Hälsningar,

Giulia Cilio Burman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vill bara säga tack för att ni publicerade den här informationen.
2015-05-28 09:43
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (273)
2017-08-17 Vad händer med skulder i ett dödsbo?
2017-08-15 Ärver man skulder?
2017-08-13 Kan man besluta att en omyndig arvtagare ska avstå från sin rätt till arv?
2017-08-09 Hur kan vi få igenom arvskiftet om inte alla är överrens?

Alla besvarade frågor (42709)