Ledighet vid korttidsanställning

FRÅGA
Hej om man har ett tidsbestämt avtal strax under 3 månader, har man rätt till ledighet då? om man säger till långt i förväg? skulle vilja söka ledigt några dagar.
SVAR
Tack för din fråga. Detta regleras i semesterlagen (1977:480). Ett antal speciallagar finns som rör studieledighet, föräldraledighet, ledighet för att bedriva näringsverksamhet, med mera, men då du inte nämner varför du vill vara ledig, utgår jag från att du vill vara ledig i största allmänhet.

När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att den anställde inte ska vara ledig alls, och i sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning, detta enligt 5 § semesterlagen. Fråga därför din arbetsgivare hur ni har gjort upp - om du kommer få semesterersättning i stället för att få vara ledig. Annars gäller följande: eftersom du påbörjat anställningen efter den 31 augusti, har du rätt till maximalt fem semesterdagar, dock ej avlönade, 3-4 och 7 §§ semesterlagen. Din arbetsgivare kan ha utgått från att du vill ha ersättning i stället. Lägg upp din begäran på ett bra sätt och var ute i god tid.

Källor:

lagen.nu

Anställningsförhållandet, Kent Källström och Jonas Malmberg
Lars Bålman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (117)
2017-06-21 Retroaktiv semesterersättning
2017-06-20 Behöver man ha jobbat en viss tid för att ha rätt till semesterersättning?
2017-06-17 Får jag ta ut ledighet samma månad som jag börjar jobba?
2017-06-03 När ska semesterersättning betalas ut efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (41106)