Avtals ogiltighet

2012-01-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Det förekommer att avtal tillkommer på oriktig eller kriminell grund. Enligt principen om pacta sunt servanda så är avtalet i formell mening gällande men dessbättre finns det civilrättsliga regler som kan medföra dessa avtals jämkning eller ogiltighet, vilka är de regler som ogiligförklarar ett avtal?
SVAR
Hej!

Mycket riktigt finns det regler som kan användas för att få ett avtal ogiltigförklarat, främst avtalslagen (som du hittar här: här ). Vilken regel som används beror helt på hur avtalet har tillkommit.
Till exempel så kan avtalet vara ogiltigt om det kommer till stånd genom råntvång, 28 § avtalslagen, eller svek, 30 § avtalslagen. Vilken regel som används beror som sagt på omständigheterna i det aktuella fallet.

På hemsidan som jag länkade till ovan finns det exempel bredvid paragraferna som kan ge ledning till vad lagtexten innebär i praktiken.

Hälsningar
Olle
Olle Lindberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (161)
2017-08-14 Ogiltig rättshandling vid psykisk störning?
2017-08-13 Kan mailkonversation om svart uthyrning räknas som kontrakt?
2017-07-29 Leverans till blufföretag
2017-07-26 Behöver jag betala om jag har blivit vilseledd att ingå avtal?

Alla besvarade frågor (42709)