Förmånstagare till kapitalförsäkring och efterarv

2011-11-08 i Testamente
FRÅGA
Hej Vår pappa var gift och båda hade barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma. De hade skrivit testamente så att de ärvde varandra med fri förfoganderätt och en önskan om att inget barn kräver laglott. När pappa nu gått bort har tillgångar summerats till 2 Mkr, varav 500 tkr fanns i kapitalförsäkring med maka som förmånstagare. - Vad vi förstår ingår inte kapitalförsäkringen i giftorättsgods (den nämns bara som not i bouppteckning), stämmer det? - Hur ärver vi vår styvmamma när hon går bort? Får vi del av kapitalförsäkringen? Mvh
SVAR
Hej,

För att en kapitalförsäkring inte ska vara giftorättsgods, utan istället enskild egendom, måste din pappa för det första ha skickat ett av honom underskrivet meddelande till försäkringsbolaget att försäkringsbeloppet eller försäkringen skulle utgöra förmånstagarens (hans frus) enskilda egendom. Alternativt kan villkor om detta ingå i försäkringsvillkoren. Detta framgår av försäkringsavtalslagen (FAL) 14 kap. 3 §.

I regel räcker detta för att försäkringsbeloppet eller försäkringen ska bli förmånstagarens enskilda egendom men om försäkringstagande make vill att den andra maken ska erhålla detta som enskild egendom måste de upprätta ett äktenskapsförord där villkor om detta tas med.

Ett äktenskapsförord ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Det ska upprättas skriftligt, undertecknas av båda makar och registreras hos Skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §.

Har kapitalförsäkringen gjorts till din pappas frus enskilda egendom enligt ovan får ni inte del denna då hon går bort. När er styvmamma dör har er pappas arvingar rätt till en kvotdel av hennes kvarlåtenskap enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Kvotdelen beräknas genom att räkna ut hur stor del av er styvmammas totala egendom som kvarlåtenskapen utgör.

Jag utgår från ett exempel för att förklara denna beräkning: Om kvarlåtenskapen efter er pappa var 1,5 Mkr och er styvmamma totalt erhöll 3 Mkr vid bodelningen blir er kvotdel 1/2 (1.5/3= 1/2). När er styvmamma dör erhåller er pappas efterarvingar 1/2 av hennes totala egendom.

Vänligen,
Sara S
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (776)
2016-05-01 Inbördes testamente. Värderingens påverkan på boet.
2016-05-01 Testamentera bort all egendom till särbo
2016-04-29 Vad händer med egendomen om en av testamentstagarna avlider?
2016-04-29 Ärver kusiner?

Alla besvarade frågor (31466)