Företrädesrätt

FRÅGA
Jag är timanställd i min kommun sedan juni 2008 och har i dagsläget ca 600 lasdagar. Jag har ju en bit kvar tills min anställning övergår i en tillsvidareanställning - det vet jag. Men nu undrar jag: Det finns något som heter "företrädesrätt". Har jag rätt att åberopa det ifall vi är flera vikarier som konkurerar? Kort och gott - har arbetsgivaren någon skyldighet att ringa in mig före dem som inte har lika många lasdagar? En arbetskamrat säger att arbetsgivaren inte har något sådant att ta hänsyn till när det gäller timanställda.
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

Den företrädesrätt som du verkar syfta på regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (här), men någon skyldighet för arbetsgivaren att ringa in dig före dem med färre s.k. lasdagar finns inte.

Då man talar om företrädesrätt avses främst rätten till återanställning, vilket innebär att man under vissa förutsättningar har företräde till en anställning hos en arbetsgivare som tidigare sagt upp en.

Vissa regler finns även i 25a-26§§ LAS om företräde för deltidsanställda som vill ha högre sysselsättningsgrad och då kan turordningen mellan flera deltidsanställda bestämmas genom den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Men då rör det själva anställningen, t ex om man vill gå från att jobba halvtid till att jobba heltid.

Mvh

Pernilla Skoglösa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (332)
2017-08-16 Retroaktiv lönefordran
2017-08-15 Reglering om arbetsmiljö
2017-08-08 Provanställning utomlands
2017-08-02 Återkrav vid felaktig utbetalning av lön

Alla besvarade frågor (42709)