Bestyrkt avskrift / Vidimering

2006-09-21 i ARKIV
FRÅGA
Bestyrkt avskrift. Vad krävs för att en kopia skall anses vara bestyrkt ? Skall man kunna identifiera den som bestyrker ? Är det skillnad på krav beroende på dokumenttyp, t.ex. ett skolbetyg eller ett testamente ?
SVAR
Hej,

Ofta används även begreppet "vidimera" i dessa sammanhang. Att vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Båda personerna måste naturligtvis vara någon annan än en själv. Om du kopierar ett dokument på exempelvis en printshop brukar de ha en vidimeringsstämpel som duger alldeles utmärkt i officiella sammanhang.

Det kan finnas vissa särskilda krav på hur ett dokument ska upprättas. Ett testamente måste t.ex. upprättas under bevittnandet av två personer som undertecknar dokumentet. Vanligtvis är det dock tillräckligt att du följer det ovan angivna förfarandet OM inte något annat anges.
David Lillo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (151)
2017-06-16 Rättshjälpstaxa 2017
2017-06-16 Hjälp av juristbyrån
2017-05-21 Överklaga återkallelse av/indraget körkort
2017-04-27 Överklaga återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (41106)