Underhåll vid växelvis boende

2010-10-31 i Underhåll
FRÅGA
Vi har växelvis boende och två barn sedan 2år. Min fd. fru får hela barnbidraget och jag betalar vinterkläder & skor. Vi delar lika på övrigt. Jag tjänar mer än henne. Enligt FK hemsida finns inga krav på UH-bidrag vid växelvis boende. Stämmer det? Jag tycker inte jag ska stå för mer kostnader för barnen när jag dessutom inte får något av barnbidraget och vi har växelvis boende. Vad anser ni?
SVAR
Hej!

Det stämmer att det inte finns något krav på att betala underhållsbidrag vid växelvis boende, det framgår av 7 kap 2 § Föräldrabalken (FB).

Föräldrarna skall ta del av kostnaderna för barnets underhåll efter sin förmåga, vilket innebär att den som har en högre inkomst skall skall ge ett högre bidrag till barnets försörjning, se 7 kap 1 § stycke 3 FB. Självklart måste beaktas att en av föräldrarna får hela barnbidraget, det skall vid en beräkning räknas in i den förälderns inkomst.

Föräldrabalken hittar du här: här

Som du kanske redan har sett kan du på försäkringskassans hemsida få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag.

Vänliga hälsningar
Carina Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (265)
2016-05-05 Vad ska den ena föräldern betala om barnet bor stadigvarande hos den andre?
2016-04-30 Underhållsskyldighet för barn över 18 år som fortfarande studerar men har flyttat hemifrån
2016-04-30 Förälders underhållsskyldighet för barn över 18, som inte bor hemma
2016-04-29 Föräldrars underhållsskyldighet respektive upplysningsskyldighet

Alla besvarade frågor (31525)