Arbetsgivaren betalar inte ut lön

FRÅGA
Hur bär jag mig åt när min senaste arbetsgivare inte betalar ut min slutlön. Jag har haft mailkontakt med dem där de säger att de ska betala ut lönen, men ändå händer det inte. Vad bör jag göra?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

En av arbetsgivarens skyldigheter är att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön innebär det att du får en fordran, ett penningkrav, mot arbetsgivaren. Fordran motsvarar din lön.

Är du medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till dem för hjälp. Är du däremot inte medlem i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Till Kronofogdemyndigheten kan du skicka in en ansökan om betalningsförläggande. De krav Kronofogdemyndigheten ställer är att du har ett penningkrav och att kravet har fallit till betalning. Tillsammans med din ansökan behöver du inte bifoga några handlingar, utan du behöver endast ange vad ditt ärende gäller. Ansökan om betalningsförläggande finns att ladda hem från deras webbplats, http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3a7aab801183dd6bfd380003332.html

När Kronofogdemyndigheten får in din ansökan kommer de att kontakta motparten, alltså din arbetsgivare. Om din arbetsgivare anser att kravet är felaktigt kommer du att få ett meddelande om detta från Kronofogdemyndigheten. Det är i sådana fall upp till dig att bestämma om du vill ta ärendet vidare till domstol. Har du frågor kring betalningsförläggande kan du kontakta Kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Annika Winblad von Walter

Annika Winblad von Walter
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (332)
2017-08-16 Retroaktiv lönefordran
2017-08-15 Reglering om arbetsmiljö
2017-08-08 Provanställning utomlands
2017-08-02 Återkrav vid felaktig utbetalning av lön

Alla besvarade frågor (42709)