Vad krävs för att få skicka faktura?

FRÅGA
Hej, Vad krävs för att ett företag ska ha rätt att skicka en faktura med krav på betalning till en privatperson? Krävs det formellt avtal med villkor och övriga bestämmelser ? Mao, om ett företag anser att en privatperson har en skuld hos företaget, krävs det att detta är formellt avtalat innan vad kostnader/övriga villkor ser ut ? Om så är fallet, begår företag ett lagbrott om det skickar ut fakturor utan liknande avtal ingåtts innan? (försökt leta efter denna frågeställning på webbplatsen, men inte funnit något om detta).
SVAR
Hej!

*Det finns inga principiella krav som måste uppfyllas för att man ska få framställa krav på betalning mot någon*, muntligt eller skriftligt, t ex i form av en faktura. Att vissa villkor/situationer inte har berörts vid ett avtalsingående begränsar inte rätten att få betalt enligt avtalet.

Man riskerar emellertid alltid att den man framställt kravet till inte anser sig betalningsskyldig och helt enkelt väljer att inte hörsamma kravet. Den som anser sig betalningsberättigad har då att vända sig till en domstol och yrka att den fastställer att betalningsskyldighet föreligger.

Lagbrott?
Det är inte att rekommendera att skicka fakturor till människor som inte är skyldig en pengar och hoppas på att någon betalar. Att vilseleda någon om att ett skuldförhållande föreligger så att denne betalar en summa pengar till en utgör bedrägeri, se 9 kap 1 § brottsbalken: här . Bedrägeri är straffbelagt redan på försöksstadiet varför brott kan föreligga även om inga pengar betalas.

Lagstiftaren har även uttryckt en vilja att begränsa mängden s k "tokmål" i domstolarna. I 9 kap. 1 § rättegångsbalken föreskrivs att den som inleder rättegång mot bättre vetande ska dömas till böter, se lagtext här: här . Märk att det kraftfulla uttrycket "mot bättre vetande" tar sikte på fall där det är ganska uppenbart att t ex någon rätt till betalning inte föreligger.

Hoppas jag lyckats svara på dina frågor

Med vänlig hälsning
Jonathan Nirmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (234)
2017-08-12 Katt såldes av ena ägaren - kan den andra ägaren kräva katten tillbaka?
2017-08-08 Vad innebär principen om condictio indebiti?
2017-08-02 Återkom med mer information
2017-07-19 Felaktig utbetalning - vad gäller?

Alla besvarade frågor (42709)